Przygotowanie motoryczne– opcja dla sportowców zawodowych, amatorów i pół amatorów. Trening przygotowujący zawodnika do sezonu ukierunkowany na poprawę osiągnięć i wyników, uwzględniający specyfikę danej dyscypliny oraz prewencje urazów i kontuzji.