Suche igłowanie (ang. dry needling)- dzięki możliwości bezpośredniego dotarcia do punktu spustowego metoda ta charakteryzuje się dużą skutecznością w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego.